WOZ-aanslag te hoog? Schakel gratis Molenaar | Cové Makelaars B.V. in

Als eigenaar van een onroerende zaak ontvangt u aan het begin van het jaar van uw gemeente een WOZ-beschikking. Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Wanneer u van mening bent dat uw woning een lagere WOZ-waarde zou moeten krijgen, dan maakt Molenaar | Cové Makelaars B.V. dit graag kenbaar bij de gemeente door middel van een bezwaarprocedure. Door met de juiste feiten te beargumenteren waarom wij van mening zijn dat de waarde lager moet zijn, bereiken wij het gewenste resultaat en zal de gemeente uw WOZ-waarde aanpassen.

Hoe werkt het?

Bezwaar maken tegen uw WOZ aanslag is nog nooit zo eenvoudig geweest. Molenaar | Cové Makelaars B.V. neemt u al het werk kosteloos uit handen en u heeft het belasingvoordeel! Neem contact met ons op en wij sturen u direct een formulier waarmee u ons machtigt om namens u bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde(s). Nadat wij het formulier samen met de beschikking en het taxatieverslag van de gemeente, dat u op kunt vragen met uw DigiD, hebben ontvangen, bepalen wij de haalbaarheid van uw dossier.

LET OP: reageer snel want bezwaar maken moet binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-aanslag!

Geen werk en geen kosten voor u.

Molenaar | Cové Makelaars B.V. zal een bezwaarschrift schrijven en dit naar de gemeente sturen. Hier heeft u zelf geen werk aan. Wij houden u uiteraard wel op de hoogte over de voortgang van het dossier. De gemeente heeft het gehele kalenderjaar de tijd om een uitspraak te doen en u krijgt altijd bericht over de uitkomst van het bezwaar. Als u ons inschakelt, komt u in aanmerking voor een kostenvergoeding. Is het bezwaarschrift gegrond, dan is de gemeente verplicht om onze kosten te vergoeden en kost het u dus niets. Indien het bezwaarschrift ongegrond is, dan is dit het risico voor ons en kost het u dus evengoed helemaal niets!

Meld u direct aan!

Zodra u van uw gemeente een WOZ-aanslag heeft ontvangen kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit moet echter wel binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag gebeuren. Aarzel dus niet en neem vandaag nog contact met ons op.

Neem contact op met ons